Arkivtjänst

Arkivtjänst
Jag kan erbjuda arkivforskning i flera steg. Jag jobbar på timarvode, för närvarande 250 kronor per timme (plus moms) men vi kan även komma överens om en fast summa eller ett pristak. Se mina villkor längst ned.

Frilansande extrapersonal för arkivforskning
Jag vänder mig i första hand till muséer, arkiv och andra som behöver en extra hjälpande hand då tid och personal inte räcker till. Jag har mer än 30 års erfarenhet av att läsa och tyda gamla handskrifter från 1500-tal till 1900-tal och är väl insatt i både handstilar och gammal svenska (med reservation för oläsliga dokument). Se er gärna omkring på min sida för exempel på både avskrifter och artiklar. Under "Presentation" finns mitt CV.

Vad jag kan hjälpa till med
Jag kan söka igenom digitaliserade arkiv som bland annat finns hos Arkiv Digital, Riksarkivet och Lantmäteriet efter speciella ämnen eller händelser som ni vill ha uppgifter om:

  • Till utställningar då det behövs underlag och texter
  • Till person-, släkt- och bygdeforskning 
  • Forskningsunderlag

Exempel på onlinearkiv: Domböcker från 1500-tal till 1800-tal; mantalslängder; jordeböcker; tiondelängder; bouppteckningar; kyrkoarkiv - husförhörslängder, dödböcker, födelseböcker, vigselböcker, kyrkans räkneböcker, mm; fastighetshandlingar; karthandlingar; Älvsborgs lösen; Militaria som ex. mönsterrullor; med mera.

Ej digitaliserade dokument
Jag kan också tolka texter i dokument som har i er ägo om ni skannar eller fotograferar dem och skickar på mail. Med sådant underlag kan jag också ta emot uppdrag av privatpersoner som kanske har ett gammalt gårdsarkiv, brev eller andra ärvda dokument som ni inte kan läsa.

Ni kan välja hur ni vill ha uppgifterna presenterade i flera steg. Om det gäller ett forskningsuppdrag kan ni få resultatet som källangivelser med kort beskrivning. Jag kan i nästa steg göra en exakt avskrift av dokumentet eller delar av det. Texten kan också tolkas till moderniserad svenska för att vara lättare att läsa, antingen bara med moderniserad stavning eller med helt modernt språk. ytterst kan jag skriva en berättelse utifrån originaltexten, till exempel om det gäller ett tingsprotokoll eller utdrag ur husförhörslängder eller dödböcker och så vidare. Berättelserna kan användas i broschyrer, som artiklar i tidskrifter eller i utställningstexter.

Hur går det till?
Ni är välkomna att kontakta mig i kontaktformuläret eller på mail: amnils(at)gmail.com med en förfrågan.

Priser och villkor: Timarvode 250 kr exklusive moms. Innehar F-skatt. Faktura med betalningsvillkor 10 dagar.


Rådhman wäl.be (wälborne) Erich Hansson branders insinuerade skrift oplästes, hwar medh han begiärer, att Rätten wille förordna tutores och förmyndare för dess sl: (salig) broders Hans hanssons branders Barn hwilka kune giöra den anstalt om dess arff och Egendomb, så att dhe de raff någott interesse åhrligen hafwa kune; 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar