En släktutredning i Järvsö


Utredning av Ingrid Andersdotter och Olof Andersson och deras ättlingar


Så här har min forskning gått till
Utredningen utgår från Karlsgården i Bondarv, Järvsö där Märit Hansdotter enligt ett testamente varit gift med Anders Olsson innan hon gifte sig med Karl Karlsson som gav namn till gården. Det första äktenskapet gav henne två barn, Ingrid och Olof. Testamentet återfinns i ett tingsprotokoll där Ingrids man Olof och brodern Olof nämns. Jag utgick från tingsprotokollet med Olof Christophersson i Lock och Olof Andersson i Haga som troligen avser Locks grannby Storhaga, men det finns ett annat Haga också, Lillhaga. Jag gick helt enkelt in i Mantalslängderna för året då dokumentet skrevs och där fann jag Olof Christophersson. Namnet Christopher är extremt ovanligt i Ljusdal vid den här tiden och i byn Lock fanns dessutom bara två bönder så jag kunde vara helt säker på att det var rätt man. Olof Andersson var det värre med för jag hittade ingen i varken Stor- eller Lillhaga, så troligen ägde han inte något hemman utan arrenderade eller bodde som måg eller liknande på någon annans gård. Jag lämnade därför Olof Andersson till en annan gång och fortsatte med Christophersson-spåret. Det skulle så småningom mynna ut i tre barn, Anders, Ingrid och Christopher och deras ättlingar. Här redovisas de – inte i den ordning de föddes utan i den ordning jag hittade dem.

Christopher Olofsson
På Ljusdalsbygdens Museum finns en arkivsamling som kallas Carl Perssons arkiv och består av mer än 1100 handlingar insamlade av en byggmästare och bygdeforskare under 1920 – 30-talet från gårdsarkiv i Ljusdals socken, tillsammans med hans egna uppteckningar, anteckningar och kommentarer till kyrkboksavskrifter med mera. Jag arbetade ett par år med att skriva av alla de handlingarna och lägga in dem i en databas, därför visste jag att jag sett namnet Christopher och Christophersson i dokumenten eftersom det som sagt är väldigt ovanligt. Jag gjorde en sökning i museets databas och hittade då både Olof Christophersson
och hans son Christopher Olofsson som blev bonde i en helt annan by, Bäckänge, som då bestod av endast en gård. Enligt anteckningar i Carl Perssons arkiv och i kyrkböckerna, var denne Christopher sockenskrivare liksom hans far och farfar varit. Jag har inte några uppgifter om när han föddes men om man ser till hans barnaskara så kommer den senare än hans syskons, så kanske var han yngst? Det kan ju också stämma med tanke på att det var Anders, som kanske var äldst, som tog över fädernehemmanet i Lock. Jag funderar också på namnskicket, om den äldste sonen fick sin morfars namn och den yngre sin farfars och om detta är en vanlig sed, men jag vet inte hur det är med den saken. Det ska jag undersöka en annan gång. Jag hade tidigare en teori om att Christopher skulle ha en annan mor, att Ingrid Andersdotter skulle ha dött och att Olof Christophersson skulle ha gift om sig, men den teorin baserade sig enbart på uppgifterna i mantlaslängden, där en son inte nämns förrän år 1669 och jag trodde att det gällde Christopher. Men sedan dess har jag insett att mantalslängden inte alls är en korrekt källa till hushållets barn och därför måste man överge den teorin helt och hållet. Jag tror istället att Christopher helt enkelt är en yngre son till Olof och Ingrid.
     Christopher fann jag som fader i Födelse-och Dopboken och han hade tre barn, Elisabet 1694, Olof 1696 och Peder 1699. Av dessa tre har jag endast lyckats hitta Elisabet och Olof senare i livet. Ingen av dem hade barn. Den som tog över hemgården Bäckänge 1 är också Elisabet och hennes man Jon Larsson. Jag har inte hittat någon Per eller Peder Christophersson någonstans så kanske han dog som liten eller någon gång före 1739, utan att få några barn?


Anders Olofsson
Från 1642 står Olof Christophersson skriven som bonde i Lock. Följer man mantalslängderna framåt i tiden kan man se att då Olof Christophersson försvinner kommer i hans ställe 1678 en Anders Olofsson och det verkar rimligt att det rör sig om en son – men detta kan jag inte få bekräftat utan det blir en gissning. Därför blir också hela linjen efter Anders Olofsson en svag länk som måste kontrolleras till exempel genom att man hittar testamenten eller andra juridiska handlingar eller källor. Något som pekar på att Anders Olofsson i Lock verkligen är son till Olof Christophersson är att båda deras bomärken finns bevarade i dokumenten och de är identiska. Enligt min uppfattning – även om jag inte gjort någon djup studie av ämnet – ärver man här i bygden bomärket, det följer alltså inte med gården. Man kan se att en syskonskara har nästan likadana bomärken med bara någon liten detalj som ändrats för varje person samt att ett bomärke följer med i flera generationer. Men det är en teori och inget bevis som sagt. Anders Olofsson återfinns endast i källorna i mantalslängderna ifrån Lock fram till och med år 1690. Året därpå står i hans ställe Hustru Sara. Från och med år 1702 heter bonden Olof Andersson och efter en sökning i Dödboken fick jag bekräftat att detta är Anders Olofssons son och att modern hetter Sara Larsdotter. Tillsammans med hustrun Karin Pärsdotter hade han 4 söner och 4 döttrar.

Olof Andersson var enligt Dödboken 75 år och 8 månader gammal då han dog i augusti 1752 vilket gör att han bör vara född i början av  1677 men i Födelse- och Dopboken finns ”Anders Olofssons son Olof” och då sägs han vara född 2 februari 1680. Det är en skillnad på tre år som jag lämnar därhän. Man ska ju i första hand lita till de samtida källorna men i detta fall har födelsenoteringarna förts i efterhand i bokens första sidor och skrivits in per by och fader i stället för strikt kronologiskt, därför finns det utrymme för felskrivning även här. Här finns nu också en lillasyster, Giölig Andersdotter född 24/3 1684. Inga fler barn noteras för Anders Olofsson, ej heller senare då boken börjar föras kronologiskt. När jag senare hittar Giölig i Dödboken kallas hon Gölin, den moderna namnformen av Giölig. Hon dog 1743 i brännsjuka, två veckor efter sin make Johan Olsson i Tegeltjär – också det en grannby till Lock – och paret var barnlöst. Stopp vid denna linje alltså.

Nu är jag framme vid de sista 8 barnen som ska sökas upp och det gör jag lättast i Födelse-och Dopboken nu när vi är inne på 1700:talet eftersom fadern ska vara född tidigast 1677. Och där radar de upp sig och prästen har till och med antecknat deras dödsdatum i alla fall utom ett, vilket gör att jag kan gå direkt till Dödboken och läsa om deras liv, deras makar och deras barn. Den redogörelsen finns i sin helhet i sammanställningen som följer i slutet men jag vill bara nämna ett av de öden som finns nedtecknat i Dödboken. År 1743 härjade en epidemi i bygden av sjukdomen blodsoten. Längst bak i Dödboken för 1739-1791 har prästen antecknat hur många i Ljusdal som dött i blodsoten under sommaren 1743 – det var 111 personer.
Olof Anderssons äldste son som tagit över gården i Lock, Anders, och hans hustru Anna Larsdotter, miste denna sommar sina enda barn, de åttaåriga tvillingflickorna Karin och Anna som dog i blodsoten med några dagars mellanrum. Prästen har beskrivit dem som ”qwicka och ganska söta tillsammans” och det är en väldigt ovanlig anmärkning. Anders och Anna fick så småningom två döttrar till, 1744 och 1748 och de fick heta Karin och Anna.

Ingrid Olofsdotter
Ingrid Andersdotter bör som jag tidigare nämnt vara född omkring 1628 och det är möjligt att hon får barn från och med ungefär1650, alltså alldeles för tidigt för att de ska hinna synas i Ljusdals Födelse- och Dopbok, men jag tänkte att något av barnen fortfarande kunde leva då Död- och begravningsboken börjar år 1739. Så jag läste varje dödsruna och hittade ganska snabbt Ingrid Olofsdotter, Olofs och Ingrids dotter som föddes 1650 och blev hela 95 år. Hon blir det första bekräftade barnet.

Ingrid Olofsdotter var gift med Per Ersson i Storhaga och de fick tillsammans 1 son och 2 döttrar. Det är fortfarande för tidigt att använda husförhörslängderna så nu letade jag återigen i Dödboken, efter en ”Persson” och två ”Persdotter” med rätt far och mor.  Jag hittade dottern Margeta Persdotter, född 1686 och död 1767. Margeta ska ju ha två syskon, men dem har jag inte lyckats hitta. Antingen dog de redan före 1739 eller så levde de mycket längre än Margeta. Mest sannolikt tror jag ändå att det förstnämnda alternativet är.

Från Margeta Persdotters runa fick jag hennes mans namn, Eric Olsson Flygare, och nu sökte jag deras 2 söner och en dotter. Den äldste sonen nämns speciellt eftersom han  blev kyrkoherde i Litslena och honom söker jag senare i Litslenas kyrkböcker.

Eftersom runan säger ”SoldateÄnckan” kunde jag söka i Dödboken från åren före 1767 efter hennes man och hittade honom som tur är år 1743. (Han kunde ju ha dött före Dödbokens tillkomst) I hans dödsruna står namnet på den äldste sonen, kyrkoherden: Olaus Molinder. I faderns dödsruna står inget om att sonen skulle vara död så det borde då ha hänt mellan 1743 och 1767. Jag sökte först på internet om det kunde finnas något antecknat, till exempel herdaminnen som ibland kan ligga ute på nätet, men jag hittade inget alls om honom. Jag letade igenom Dödboken för Litslena i Uppland och hittade en tre sidor lång dödsruna den 11 februari 1751. Han efterlämnade en änka och en späd dotter, Christina Margareta och där stannar jag med denna linje.

Året Margeta Persdotter dör är  1767, samma år som Husförhörsboken börjar föras och i byn Måga hittade jag Margeta som ”Husfolk” tillsammans med en Margeta Ersdotter, gift med Olof Johansson. Margeta Ersdotter är född 1718 vilket skulle passa bra i tiden och efter en kontroll i Födelse- och Dopboken kunde jag bekräfta att det är Margeta Persdotters och Eric Flygares enda dotter. Hennes fyra söner finns uppradade under föräldrarnas namn, Johan, Eric, Olof och Pär, födda mellan 1751 och 1764. Men hon var då hela 33 år när den förste sonen föddes och jag undrade om det inte finns tidigare barn, så jag gick till Födelse- och Dopboken och hittade hennes man Olof Johansson i Måga, två gånger; 1745 och 1748. Jag hittade dessutom en enda Olof Johansson till, han får en son lite tidigare, år 1743 men skrivs som ”dräng” i byn Hybo, det kan ju vara rätt man och Margeta skulle vid det året vara 25 år. Barnet står inte antecknat som oäkta. Så nu måste jag leta i vigselboken för ytterligare bevis. Det visade sig då att Olof först gift sig i november 1742 med en Kerstin Jonsdotter. I februari får de en son, Jonas men han dör i blodsoten i juni. En månad senare dog modern i brännsjuka. Olof gifte sedan om sig i maj 1744, skriven som änkling, och fortfarande boende i Hybo, med vår Margeta. De flyttar till Måga, får sedan sitt första gemensamma barn, dottern Brita 1745, och det andra, Eric, 1748  och de övriga finns i husförhörslängden. Så var det med det.

Nu fattades bara en son till Margeta Persdotter och Eric Flygare så jag gick tillbaka till Död- och Begravningsboken och letade en ”Ersson” eller ”Ericsson” och hittade Per Ericsson i Kläppa. Han dog 1779 så han var lätt att hitta också i Husförhörsboken tillsammans med alla 8 barnen varav flickan Emfre dog som tvååring 1747 och ersattes med en ny Emfre året därpå.

Här stannar jag för denna gång. Jag har bara lyckats till hälften med att svara på frågan ”vad hände med Märit Hansdotters två äldsta barn?” Sonen Olof kräver en helt egen undersökning och troligen innefattar den mer sökande i domböcker, jordeböcker och dylikt.Kommentarer

Jag har moderniserat och standardiserat namnen på både folk och byar. Alla kyrkböcker och mantalslängderna har jag läst online hos SVAR. Jag har som sagt valt att begränsa redovisningen på grund av omfånget och på grund av att jag blir aldrig färdig annars. Släktsammanställningen har gjorts i Disgen 8.1.
Källornas begränsningar
Ingrid och Olof bör efter uträkning vara födda i Järvsö omkring 1630. Födelse- och Dopboken för Järvsö församling börjar år 1679 och Järvsö Husförhörslängder 1692. Utflyttningslängder för Järvsö börjar 1689. Alla dessa källor börjar flera årtionden för sent för att jag ska kunna spåra Ingrid och Olof i dem.

I Ljusdals kyrkoarkiv börjar Födelse- och Dopboken år 1680, Husförhörslängderna börjar 1767, och Död- och begravningsboken börjar 1739. Inflyttningslängderna förs från 1776 och sockenstämmoprotokoll från 1741.
Forskningen har fört mig till Litslena i Uppland och där skulle jag behövt titta i Husförhörslängderna för åren 1719-1778 men de finns inte skannade utan bara på mikrofilm.

Övriga källor jag sökt i för denna uppgift är bland annat Mantalslängder över Ljusdal som finns från år 1642 och alltså väl täcker de år jag saknar i kyrkböckerna. Tyvärr finns ju inga andra namn i dessa längder utöver hemmansbrukaren men där har jag i alla fall fått en del teorier bekräftade.

Källor:
Ljusdals Kyrkoarkiv:
AI:1 a Husförhörslängd 1767-1781 (Måga)
AI:1 b Husförhörslängd 1767-1781  (Kläppa)
CI:1 Födelse-och Dopbok samt vigselbok 1680-1731
CI:2 Födelse-och Dopbok 1732-1810
F:1 Död- och begravningsbok 1739-1791
EI:1 Vigselbok 1732 1830

Mantalslängder 1642-1820 ”Västernorrlands län” åren 1642 – 1696, byarna Lock, Storhaga och Bäckänge


Ljusdalsbygdens Museums arkiv, Carl Perssons arkiv (LjM:CP)

Bilaga: Stamtavla i tabellform

BILAGA
Tabell 1
Anders Olsson.
Gift med Märit Hansdotter. Dömd till kyrkoplikt för Blåkullafärdemål 1673. Född 1606 i Karls, (Karlsgården) nr 8, Bondarv, Järvsö (X). Död 1686 i Karls, (Karlsgården) nr 8, Bondarv, Järvsö (X).
Barn:
Olof Andersson. Född uppskattat 1625 i Karls, (Karlsgården) nr 8, Bondarv, Järvsö (X). Död i Ljusdal (X).
Ingrid Andersdotter. Född uppskattat 1628 i Karls, (Karlsgården) nr 8, Bondarv, Järvsö (X).
Död i Ljusdal (X). Se tabell 2.
Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Ingrid Andersdotter. Född uppskattat 1628 i Karls, (Karlsgården) nr 8, Bondarv, Järvsö (X). Död i Ljusdal (X).
Gift i Lock, Ljusdal (X) med Olof Christophersson. Bonde i Lock och sockenskrivare. Född
omkring 1605 i Lock, Ljusdal (X).
Barn:
Anders Olofsson. Född omkring 1650 i Lock, Ljusdal (X). Död omkring 1690 i Lock, Ljusdal
(X). Se tabell 3.
Ingrid Olofsdotter. Född 1650 i Lock, Ljusdal (X). Död 1745-03-09 i Lock, Ljusdal (X). Se
tabell 11.
Christopher Olofsson. Född i Lock, Ljusdal (X). Död i Bäckänge, Ljusdal (X). Se tabell 16.
Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2)
Anders Olofsson. Bonde i Lock . Född omkring 1650 i Lock, Ljusdal (X). Död omkring 1690 i Lock, Ljusdal (X).
Gift med Sara Larsdotter.
Barn:
Gölin Andersdotter. Född 1684-03-24 i Lock, Ljusdal (X). Död 1743 i Tegeltjär, Ljusdal (X).Se tabell 4.
Olof Andersson. Född 1680-02-02 i Lock, Ljusdal (X). Se tabell 5.
Tabell 4 (generation 3)
(Från Tabell 3)
Gölin Andersdotter. Född 1684-03-24 i Lock, Ljusdal (X). Död 1743 i Tegeltjär, Ljusdal (X).Gift med Johan Olsson. Tegeltjär.
Tabell 5 (generation 3)
(Från Tabell 3)
Olof Andersson. Bonde i Lock . Född 1680-02-02 i Lock, Ljusdal (X).Gift med Karin Persdotter.
Barn:
Sara Olofsdotter. Född 1703 i Lock, Ljusdal (X). Död 1784-01-30 i Lock, Ljusdal (X). Se
tabell 6.
Anders Olofsson. Född 1705-02-05 i Lock, Ljusdal (X). Död 1788-11-19 i Lock, Ljusdal (X).
Se tabell 7.
Per Olofsson. Född 1707-01-27 i Lock, Ljusdal (X).
Olof Olofsson. Född 1710-03-26 i Lock, Ljusdal (X). Död 1784-12-29 i Storhaga, Ljusdal (X).Se tabell 8.
Lars Olofsson. Född 1712-01-26 i Lock, Ljusdal (X). Död 1792-11-14 i Rångstra, Ljusdal (X).Se tabell 9.
Anna Olofsdotter. Född 1716 i Lock, Ljusdal (X). Död 1717-09-.. i Lock, Ljusdal (X).
Anna Olofsdotter. Född 1719-04-16 i Lock, Ljusdal (X). Död 1796-05-06 i Skogsta, Ljusdal
(X). Se tabell 10.
Tabell 6 (generation 4)
(Från Tabell 5)
Sara Olofsdotter. Född 1703 i Lock, Ljusdal (X). Död 1784-01-30 i Lock, Ljusdal (X).
Gift 1741-08-30 med Olof Fisk. Soldat, död i Finland.
Tabell 7 (generation 4)
(Från Tabell 5)
Anders Olofsson. Bonde i Lock . Född 1705-02-05 i Lock, Ljusdal (X). Död 1788-11-19 i Lock, Ljusdal (X).
Gift 1732 med Anna Larsdotter. Född 1706 i Edänge, Ljusdal (X). Död 1781-05-12 i Lock,
Ljusdal (X).
Barn:
Anna Andersdotter. Född 1735-02-27 i Lock, Ljusdal (X). Död 1743-07-20 i Lock, Ljusdal
(X).
Karin Andersdotter. Född 1735-02-27 i Lock, Ljusdal (X). Död 1743-07-15 i Lock, Ljusdal
(X).
Karin Andersdotter. Född 1744-08-05 i Lock, Ljusdal (X).
Anna Andersdotter. Född 1748-01-23 i Lock, Ljusdal (X).
Tabell 8 (generation 4)
(Från Tabell 5)
Olof Olofsson. Bonde i Storhaga. Född 1710-03-26 i Lock, Ljusdal (X). Död 1784-12-29 i
Storhaga, Ljusdal (X).
Gift 1754 med Brita Jonsdotter. Död 1780 i Storhaga, Ljusdal (X).
Barn:
Per Olofsson. Född 1756-08-11 i Storhaga, Ljusdal (X).
Tabell 9 (generation 4)
(Från Tabell 5)
Lars Olofsson. Bonde i Rångstra. Född 1712-01-26 i Lock, Ljusdal (X). Död 1792-11-14 i Rångstra, Ljusdal (X).
Gift 1748 med Sara Jonsdotter. Född i Rångstra, Ljusdal (X).
Barn:
Kerstin Larsdotter. Född 1750-04-29 i Rångstra, Ljusdal (X).
Jonas Larsson. Född 1754-01-01 i Rångstra, Ljusdal (X).
Tabell 10 (generation 4)
(Från Tabell 5)
Anna Olofsdotter. Född 1719-04-16 i Lock, Ljusdal (X). Död 1796-05-06 i Skogsta, Ljusdal (X). Gift 1743-05-15 med Erik Abborre. Soldat bosatt i Skogsta. Född 1714.
Barn:
Karin Eriksdotter. Född 1745-02-11 i Skogsta, Ljusdal (X). Död 1745-06-.. i Skogsta, Ljusdal (X).
Brita Eriksdotter. Född 1746-04-10 i Skogsta, Ljusdal (X). Död 1747-06-01 i Skogsta, Ljusdal (X).
Malin Eriksdotter. Född 1748-05-11 i Skogsta, Ljusdal (X). Död 1822-12-22.
Karin Eriksdotter. Född 1751-04-16 i Skogsta, Ljusdal (X). Död 1752-09-19 i Skogsta, Ljusdal (X).
Anna Eriksdotter. Född 1755-02-07 i Skogsta, Ljusdal (X). Död 1764-08-12.
Olof Eriksson. Född 1759-09-25 i Skogsta, Ljusdal (X).
Tabell 11 (generation 2)
(Från Tabell 2)
Ingrid Olofsdotter. Född 1650 i Lock, Ljusdal (X). Död 1745-03-09 i Lock, Ljusdal (X).
Gift 1673 med Per Eriksson. Bonde och soldat i Storhaga. Död 1683.
Barn:
Persdotter…
Persson…
Margeta Persdotter. Född 1686-03-.. i Storhaga, Ljusdal (X). Död 1767-07-12 i Måga, Ljusdal
(X). Se tabell 12.
Tabell 12 (generation 3)
(Från Tabell 11)
Margeta Persdotter. Född 1686-03-.. i Storhaga, Ljusdal (X). Död 1767-07-12 i Måga, Ljusdal (X).
Gift 1710 med Erik Olsson Flygare. Född 1680 i Måga, Ljusdal (X). Död 1743-07-28 i Måga,
Ljusdal (X).
Barn:
Olof Olaus Molinder. Född 1712-09-10 i Måga, Ljusdal (X). Död 1751-02-11 i Litslena (C).
Se tabell 13.
Per Ersson. Född 1715-09-16 i Måga, Ljusdal (X). Död 1779-08-22 i Kläppa, Ljusdal (X). Se
tabell 14.
Margeta Ersdotter. Född 1718-09-18 i Måga, Ljusdal (X). Se tabell 15.
2009-06-03 Sida 3
Tabell 13 (generation 4)
(Från Tabell 12)
Olof Olaus Molinder. Kyrkoherde i Litslena. Född 1712-09-10 i Måga, Ljusdal (X). Död
1751-02-11 i Litslena (C).
Gift 1746-10-30 i Litslena (C) med Christina Dahlman.
Barn:
Christina Margareta Molinder. Född 1747-07-28 i Litslena (C).
Tabell 14 (generation 4)
(Från Tabell 12)
Per Ersson. Född 1715-09-16 i Måga, Ljusdal (X). Död 1779-08-22 i Kläppa, Ljusdal (X).
Gift med kerstin Eriksdotter. Född i Kläppa, Ljusdal (X).
Barn:
Margta Persdotter. Född 1744-09-15 i Kläppa, Ljusdal (X).
Emfrid Persdotter. Född 1745-02-03 i Kläppa, Ljusdal (X). Död 1747 i Kläppa, Ljusdal (X).
Emfrid Persdotter. Född 1748-01-03 i Kläppa, Ljusdal (X).
Erik Persson. Född 1750-02-02 i Kläppa, Ljusdal (X).
Olof Persson. Född 1752-02-06 i Kläppa, Ljusdal (X). Död 1822-07-01.
Per Persson. Född 1754-08-06 i Kläppa, Ljusdal (X).
Karin Persdotter. Född 1760 i Kläppa, Ljusdal (X).
Hans Persson. Född 1767 i Kläppa, Ljusdal (X).
Tabell 15 (generation 4)
(Från Tabell 12)
Margeta Ersdotter. Född 1718-09-18 i Måga, Ljusdal (X).
Gift 1744-05-07 med Olof Johansson. Smed och Husman i Måga. Född 1718 i Hybo, Ljusdal (X).
Död 1792-01-18 i Måga, Ljusdal (X).
Barn:
Brita Olofsdotter. Född 1745-04-16 i Måga, Ljusdal (X).
Erik Olofsson. Född 1748-07-12 i Måga, Ljusdal (X). Död 1753-02-14 i Måga, Ljusdal (X).
Johan Olofsson. Född 1751-11-30 i Måga, Ljusdal (X).
Erik Olofsson. Född 1756 i Måga, Ljusdal (X).
Olof Olofsson. Född 1759 i Måga, Ljusdal (X).
Per Olofsson. Född 1764 i Måga, Ljusdal (X).
Tabell 16 (generation 2)
(Från Tabell 2)
Christopher Olofsson. Bonde i Bäckänge nr 1 och sockenskrivare. Född i Lock, Ljusdal (X). Död i Bäckänge, Ljusdal (X).
Gift med Ingrid Persdotter.
Barn:
Elisabet-Lisbeta Christophersdotter. Född 1694-09-.. i Bäckänge, Ljusdal (X). Död 1785-04-23 i Bäckänge, Ljusdal (X). Se tabell 17.
Olof Christophersson Bäckberg. Pärlfiskeri-inspektor. Född 1696-12-06 i Bäckänge, Ljusdal (X). Död 1773-06-09 i Bäckänge, Ljusdal (X).
Per Christophersson. Född 1699-05-18 i Bäckänge, Ljusdal (X).
Tabell 17 (generation 3)
(Från Tabell 16)
Elisabet-Lisbeta Christophersdotter. Barnlös. Född 1694-09-.. i Bäckänge, Ljusdal (X). Död
1785-04-23 i Bäckänge, Ljusdal (X).
Gift 1725-01-31 i Bäckänge, Ljusdal (X) med Jon Larsson. Bonde i Bäckänge 1. Född 1702 i
Västernäs, Ljusdal (X).


[1] Stefan Brink har skrivit en bok om bl a blodsoten: Två stora farsoter i Hälsingland : medeltidens "digerdöd" och 1743 års "blodsot" / Stefan Brink Utgivning: Uppsala : Logica, 1988

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar