24 mars 2012

Hälsingelänkar

På bildportalen Helsingebilder kan man söka gamla bilder från Hälsingland. Man kan söka på många olika sätt - på namn, platser, ämnesord, årtal, fotograf osv.

Google books har massor med skannade böcker som kan läsas gratis. Här en ordbok över hälsingedialekten, utgiven 1841: Ordbok öfver Helsing-dialecten: Supplement till Ihres Dialect-lexicon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar