30 oktober 2011

Släkt i Illinois?

På en sida som heter American libraries kan man läsa boken History of the Swedes of Illinois skriven 1908 av Martin J. Engberg, Ernst Wilhelm Olson och Anders Schön. Boken är skannad av University of Illinois Urbana-Champaign och går att läsa i flera olika format, online, pdf mfl. Boken är uppdelad i två delar. I del ett finns Illinois historia och olika ämnesområden som kyrka och musik. I del två presenteras ett urval av svenskamerikaner sorterade på olika countyn och med foto och en liten berättelse om var och en. Rolig läsning, särskilt om man hittar en släkting här.

Här hittar du boken, del 1: http://www.archive.org/details/historyofswedeso01olso

4 oktober 2011

Ett litet mysterium från Hälsingtuna


Den här lappen hittade jag i en bild från SVAR. Den låg i Hälsingtunas husförhörslängd från 1765 - 1783 (AI:1, vid sidan 213) och det fanns ingen förklaring och ingen koppling till han som skrivit under, Mårten Olofsson. Jag skulle gärna vilja veta vad saken gällde och vem Mårten Olofsson kan ha varit.

Avskrift: "jag är rent rasant för han blir fodran o för rätt (oförrätt?) men han gir sig fan på det at vin[tre-] skal iag skaffa dit för det han har fåt elaka ord min [men?] ni är säker får iag in utaf den [narren?] skall iag betala 7 svenska mark utaf min godhet
Mårten - bomärke - Olofson den 22 april 1830"