26 september 2012

Nya överraskningar - konstnärliga dalarötter

Fastän jag har släktforskat i snart tjugo år så hittar jag fortfarande nya roliga släktgrenar! För ett tag sedan tog jag upp en forskning som jag låtit ligga. Det var på min morfars sida - hans släktgren är nog den mest spännande tror jag - där jag nån gång för längesen inte tyckte att jag kom någon vart med min morfars mormors morfars anor. Eller så kom något annat i vägen, jag minns inte varför jag slutade leta där.

Nu tog jag alltså upp forskningen igen och då visade det sig att denne mf mm mf, Jonas Florin i Söderala, härstammade från Rättvik och var kusin med de berömda dalmålarna Målar Erik Eliasson och Tägt Elias Eliasson. Det var inte svårt att hitta mer information om den släkten sen, bland annat har Tägt Elias ättling Claes-Göran Bergstrand skrivit en jättefin artikel i Diskulogen här om dem.

5 september 2012

Kyrkoherden i Ljusnarsberg - Ericus Gussarvius

På sextonhundratalet var en av min anfäder kyrkoherde i Ljusnarsbergs socken i Västmanland. Han föddes 1622 som Erik Matsson i byn Gussarvet i Hedemora socken och fick hjälpa till med familjens försörjning som vallpojke. Eftersom han hade en begåvning för studier gav han sig inte förrän han skrapat ihop tillräckligt med pengar för att kunna studera till präst och sedan jobbade han sig upp till tjänsten som kyrkoherde i Ljusnarsberg. Han gifte sig med kyrkoherdedottern Rebecka Larsdotter som var född i Skerike socken (i Västerås) och som därför även fick heta Scherkia i efternamn. När familjen vuxit till sig lät Ericus Gussarvius måla ett familjeporträtt som fortfarande hänger i kyrkans sakristia.
Ericus Gussarvius var min farmors morfars farmors mormors morfar.
Här är en avskrift av herdaminne från Ljusnarsberg: (Källa:http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/ljusnarsberg.shtml#kh4)

"4. Ericus Matthiæ Gussarvius. Född i Hedemora socken och Gussarfwet af fattigt bondfolk 1622. Måste såsom gosse walla boskap för att tjena sig födan, men en owanlig lust att studera dref honom oemotståndligt att komma i skola. Han slog sig igenom, ofta med yttersta trångmål, och blef Student 1650. Orerade memoriter å Westerås gymnasium 1655 och blef 4 Nov. s. år pwgd samt utnämnd till Collega Scholæ i Nora. Tog snart heldre Adjunctur i Säther och 1657 hos Prosten i Leksand. Predikant och Syssloman wid Westerås Hospital 1661. Kyrkoh. här 1669. Är i handlingarna antecknad med mycket beröm för sina goda egenskaper och gagneliga tjenst. Hade stor möda och ledsamhet af de elaka Finnarne. Flera gånger måste han med dem till tinget och 1674 hade en syndare så förgått sig emot honom, att en främmande prest måste hit att intaga honom i kyrkan, förmodligen med någon synnerlig disciplin. Död 2 Dec. 1686. Begrofs följ. år 10 Jan., då Biskopen war bjuden att predika."

Det verkar som om det skulle kunna finnas en hel del i domböckerna där Gussarvius var inblandad. Det ska bli roligt att kolla upp!