13 mars 2015

Hemskt (1743)

Den 1 september 1743 hände den här hemska saken i Ljusdals socken, avskrivet ur dödboken:Afl. Soldat Hans Klubbas och hustru Anna Jonsdotters 2nne söner, den äldre Jonas, 8 år och 4 månader gammal, den yngre Nils, 5 år och 7 månader gammal, som bägge på en gång drunknade i Ede Strömmen, af tilfälle at de fölgt sin moder dit, til en qwarn, och då hon gått ett ärende tilbaka til Båten, lemnade dem sittiande på qwarnbron, hade de bägge under hennes frånwaro kommit i Strömmen utan at någon kunde weta huru det burits til. Blefwo straxt bägge döde igenfundne. 

Ur Död- och Begravningsboken för Ljusdal 1743 (F:1 (1739-1791) sid 39.

6 mars 2015

Perpetua, 40 martyrer och vädret (och en ko)
Perpetua och 40 martyrer, den 7:e och 9:e mars  är viktiga väderdagar i Bondepraktikan. Det är nämligen nu som våren börjar och man kan förutspå hur vädret ska bli i 40 dagar framåt.  I Bondepraktikan sägs det: ”Vad Blasius broat, Perpetua stör. I havet hon varma stenar utströr”. Med Blasius kom kylan i början på februari och ”broade”, det vill säga gjorde isarna säkra, men med Perpetua kommer vårvärmen och isarna blir osäkra. Och som vädret är på de 40 martyrernas dag, så ska det bli i 40 dagar framåt. Det finns också en annan betydelse och det är att om det är frost på denna dag ska det frysa 40 dagar före midsommar, alltså i mitten av maj.


Perpetua var en adelsdam i Karthago som blev martyr då hon tillsammans med en grupp andra kristna bröt mot kejsaren Septimius Severus lag som förbjöd konvertering till judendom och kristendom. Hon dog martyrdöden år 203 i Karthago. Hon brukar avbildas tillsammans med sin slav Felicitas som ingick i den här kristna gruppen. De 40 martyrerna var 40 romerska soldater som blivit kristna. När man försökte tvinga dem att avsäga sig sin tro fick de tillbringa natten nakna på en is i en damm och då frös de ihjäl. Alla utom en som svek tron, men han dog ändå då han fick bada varmt. Och i hans ställe hoppade en av soldaternas fångvaktare in och dog med de andra så det blev 40 i alla fall.

40 Martyrer. Konstnären måste ha missuppfattat lite, för här står de ju upp till fotknölarna i
vatten och inte på en is. Undrar om det är den där avfällingen som är på väg in genom
dörren för att ta sig ett varmt bad?

Det står ju i rubriken också "och en ko". Almanacksbilden kommer från min gamla ärvda almanackssamling som består av många almanackor inbundna i ett läderomslag. De är från 1870-1899 och där har min farfarsfarfar skrivit in namn på sina kor och jag tror att det är minnesanteckningar som har med kalvning att göra. På det här bladet står det Sjöna med blyerts.