23 augusti 2014

Snörlifvets faror

Det var inte bättre förr...

Nyhetsartikel från Kristianstad 1903:

"Snörlifvets faror.
Under den sedvanliga julaftonsbalen i kasärnen i Kristianstad störtade plötsligt en af de dansande, en 28-årig yllefarbriksarbeterska Emma Svensson till golfvet och afled omedelbart därefter. Huruvida döden följt af en hjärnskakning vållad genom hufvudets fall i stengolfvet, eller om något större blodkärl i brösthålan sprungit sönder, är ännu outredt. Läkaren synes böjd för det senare antagande, detta så mycket hellre som kvinnan var till ytterlighet hårdt snörd af snörlifvet."

Ur ett franskt modemagasin från 1903