17 juni 2012

Bomärken i Gnarp

Jag hittade en fantastisk bild i Gnarps kyrkbok som jag gärna vill dela med mig av. Det är en vacker karta över kyrkogården från 1696. Men inte nog med det, på varje gravplats finns gårdarnas bomärken utritade! Här är sidan i kyrkboken: Gnarps kyrkoarkiv C:1 (1677-1735) SVAR sidan 105. På motsatta sidan står: "Förteckningh på Kyrkiogården och dess Lägerställen som hwar och en eger till sin gårdh och hemman efter Byy och Bomärken. Fullbordad Anno 1696 dz 9 Junii Die S. Petri et Pauli.Hwars och ens griftställe eger i Bredden 2 Alnar, 3 qvarter. I Längden 3 Alnar, 3 qvarter."Tre av mina anor har sina bomärken på bilden: Anders Jonsson i Vallen, Jon Olofsson i Gingsta och Johan Johansson i Gryttje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar