17 juli 2011

Gullig liten historia om småfolk

Avskrift ur Landsmålsföreningarnas tidskrift "Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen" sjätte bandet (1885-1889)

"I Sillerbo bodde Greks. Hans barn lekte ofta med  trollbarnen, som voro klädda i grå kläder med röda toppmössor. En gång bådo de små Greksarna de underjordiske att deltaga i deras måltid. Nej, sade dessa, mor eran kringlar och krånglar öfver tråget, så vi ingen mat få; men kommen I med oss! Ock de gingo till den stora stenen, som ligger ej långt från gården där. I ett foro de underjordiske under stenen ock försvunno. Små Greksarna stodo där ock gapade efter dem. De försökte inte komma efter, ock sprungo så hem."


Jag måste kolla upp hur många syskon hon hade också, och så skulle jag vilja ta reda på vem som har berättat denna historia. Om namnet, Greigs, Greks, så säger man i SOFI.s namndatabas över medeltida namn i Sverige, att det härstammar från namnet Gregers och längre tillbaka Gregorius. En annan vanligare form är  Grels, men det är ett ovanligt namn överhuvudtaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar